Tijd voor onderzoek

Tijd voor onderzoek

De onderzoeksperiode voor huismussen, gierzwaluwen, vleermuizen en een tal  van andere soorten, gaat vanaf april of mei van start.  Om in de juiste periode onderzoek te kunnen doen is het noodzakelijk om op tijd een Eco-effectscan uit te voeren. In deze scan...
Wet natuurbescherming: omgaan met vleermuizen bij projecten

Wet natuurbescherming: omgaan met vleermuizen bij projecten

In bebouwing kunnen vleermuizen verblijven. Hoe moet je omgaan met vleermuizen bij een project? Nádat er een ontheffing Wet natuurbescherming is verleend en er alternatieve verblijfplaatsen aangeboden zijn, moet je deze uit je pand weren. Om correct om te gaan met...