0174-625246 info@aquaterranova.nl
Aan de slag voor Vestia!

Aan de slag voor Vestia!

De raamovereenkomst voor flora en fauna onderzoek met stichting Vestia is een feit! Middels een aanbestedingsprocedure op o.a. vakbekwaamheid en kwaliteit is Aqua-Terra Nova uitgekozen als uitvoerder van ecologische diensten. Vestia weet dat bij alle stappen rond...

Lees meer
Aqua-Terra Nova onder NAP!

Aqua-Terra Nova onder NAP!

De komende periode wordt het Rijksmonument Waaiercomplex in Gouda gerenoveerd en Aqua-Terra Nova heeft hiervoor een Ecologisch Werkplan volgens de Gedragscode voor Waterschappen opgesteld en uitgevoerd. De sluis uit 1856 biedt bescherming tegen het hoogwater van de...

Lees meer
Je kan de boom in met Aqua-Terra Nova!

Je kan de boom in met Aqua-Terra Nova!

Afgelopen 2 dagen hebben onze collega’s Tina de Jonge en Sam de Jong deelgenomen aan de cursus boomklimmen in Drenthe. Dit betekent dat u voor het inventariseren en inspecteren van bomen vanaf heden dus ook gebruik kunt maken van 2 ervaren klimmers bij Aqua-Terra Nova...

Lees meer
Nieuwe rustplaats voor passerende vleermuizen

Nieuwe rustplaats voor passerende vleermuizen

Bij de sloop van een gebouw waarin zich vleermuizen bevinden, is het niet altijd mogelijk een vleermuiskast in de buurt op te hangen als vervangende woonruimte. Als noodoplossing zijn deze fraaie paalkasten door ons bedrijf in Monster geplaatst. Daarin kunnen...

Lees meer

Gierzwaluwseizoen 2021 is alweer ‘in full swing’

Eind april zijn de vogels vanuit Afrika hier aangekomen. Ze blijven zo’n 100 dagen en hun nesten zijn jaarrond beschermd. Op het filmpje is goed te zien dat de al jaren in gebruik zijnde nestopeningen meteen worden binnen gevlogen. Voor Aqua-Terra Nova werk aan de...

Lees meer
Bosuil

Bosuil

Tijdens een veldbezoek kwamen wij laatst een bosuil in een kast tegen. Hij stak heel even zijn hoofd door het gat. Gelukkig hadden we onze camera bij de hand en konden we er een foto van maken. De bosuil begint alweer bijna met broeden. Deze soort broedt, in...

Lees meer
Unieke Westlandse samenwerking in waterzuivering

Unieke Westlandse samenwerking in waterzuivering

Glastuinbouwondernemers zijn sinds 2018 verplicht het afvalwater te (laten) zuiveren met zuiveringsinstallaties. Na een succesvolle 4-jarige samenwerking hebben de Coöperaties Waterzuivering West 10, West 33 en West 12 (omgeving De Lier) zich aangesloten bij de...

Lees meer
Zorgplicht Wet natuurbescherming: afvangen van vissen

Zorgplicht Wet natuurbescherming: afvangen van vissen

In het kader van de zorgplicht Wet natuurbescherming moeten alle vissen en andere aquatische fauna afgevangen worden bij het dempen van watergangen. De afgelopen periode is Aqua-Terra Nova weer druk bezig geweest met het ecologisch begeleiden van projecten en het...

Lees meer
De ervaringen van onze stagiair Thomas

De ervaringen van onze stagiair Thomas

Inmiddels heeft Thomas zijn stage afgerond bij Aqua-Terra Nova. Deze stage heeft hij uitgevoerd voor zijn opleiding Toegepaste Biologie op de Aeres Hogeschool Almere. Zijn ervaringen als stagiair bij ons bedrijf kunt u hier lezen.  

Lees meer

Warmtecamera voor in het veld

Onze nieuwste aanschaf, een warmtecamera, laat precies zien waar vleermuizen in- en uitvliegen. Een hele handige gadget voor in het veld. Op het filmpje zie je hoe de vleermuizen invliegen en hoe ze soms voordat ze invliegen een aantal keer "aantikken".

Lees meer
Tijd voor onderzoek

Tijd voor onderzoek

De onderzoeksperiode voor huismussen, gierzwaluwen, vleermuizen en een tal  van andere soorten, gaat vanaf april of mei van start.  Om in de juiste periode onderzoek te kunnen doen is het noodzakelijk om op tijd een Eco-effectscan uit te voeren. In deze scan...

Lees meer
Wet natuurbescherming: omgaan met vleermuizen bij projecten

Wet natuurbescherming: omgaan met vleermuizen bij projecten

In bebouwing kunnen vleermuizen verblijven. Hoe moet je omgaan met vleermuizen bij een project? Nádat er een ontheffing Wet natuurbescherming is verleend en er alternatieve verblijfplaatsen aangeboden zijn, moet je deze uit je pand weren. Om correct om te gaan met...

Lees meer