0174-625246 info@aquaterranova.nl

Nader onderzoek gebiedsbescherming

Beschermde natuurgebieden

Nederland kent verschillende beschermde natuurgebieden, de belangrijkste zijn hiervan de Natura 2000-gebieden en het gebieden welke horen tot het Natuurnetwerk Nederland(NNN). Natura 2000-gebieden maken deel uit van een netwerk van strikt beschermde natuurgebieden in Europa. In Natura 2000-gebieden worden beschermde dier- en/of plantensoorten en hun omgeving beschermd. Het Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden. Dit netwerk verbindt natuurgebieden, waaronder ook Natura 2000-gebieden, beter met elkaar en met het omringend agrarisch gebied.

Projecten welke mogelijk een effect hebben op beschermde natuurgebieden moeten getoetst worden. Aqua-Terra Nova voert deze toetsing uit. Ook voert Aqua-terra Nova stikstofdepositieberekeningen uit. Neem contact met ons op middels het contactformulier 

 

 

 

 

Aqua-Terra Nova BV
Zuidweg 79
2671 MP Naaldwijk
Telefoon: 0174 – 625246
E-mail:
info@AquaTerraNova.nl

K.v.K. Haaglanden: 27240696
BTW nummer:
NL 8105.67.878.B01
Bankrekening:
NL08 RABO 0368 1199 55

Aqua-Terra Nova heeft zich ontwikkeld tot een allround bureau met een breed scala aan onderzoeken en adviesdiensten voor ecologie, milieu, ruimtelijke ontwikkelingen en waterkwaliteit. Neem middels het contactformulier eenvoudig contact met ons op voor hulp op een van deze vakgebieden.

Aqua-Terra Nova werkt bij de uitvoering van projecten en diensten volgens De Nieuwe Regeling 2011 (herzien 2013).

Contactformulier

Bekijk hier onze leveringsvoorwaarden & Disclaimer.

Bent u op zoek naar advies op het gebied van water en legionella? Bezoek dan de website van ons zusterbedrijf Aquraat.

 


Aqua-Terra Nova is lid van Netwerk Groene Bureaus en werkt conform hun gedragscode.


Aqua-Terra Nova werkt aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).