0174-625246 info@aquaterranova.nl

Ecologische quickscan

Eco-Effectscan
De Nederlandse natuurwetgeving verplicht grondeigenaren een ecologische onderzoek uit te voeren naar de effecten van werkzaamheden op de aanwezige natuurwaarden.Dit is o.a. noodzakelijk voor dempen van watergangen, sloopwerkzaamheden en ruimtelijke ontwikkelingen.

Ecologisch onderzoek start doorgaans met het uitvoeren van een Eco-Effectscan oftewel Quickscan Wet natuurbescherming.  In een Eco-Effectscan wordt op basis van een  veldbezoek en bureaustudie in kaart gebracht wat de natuurwaarden van het projectgebied zijn en of er beschermde natuurgebieden nabij het project liggen. Vervolgens beoordelen wij of er voor het project vervolgstappen in het kader van de Wet natuurbescherming nodig zijn.

Een mogelijke uitkomst  kan zijn dat er nader onderzoek noodzakelijk is naar specifieke soortgroepen, zoals vleermuizen of huismussen. Wij bieden voor alle soortgroepen nader onderzoek aan en hebben ruime ervaring met uitvoeren van soortgericht onderzoek. Uit de Eco-Effectscan kan ook komen dat er een toetsing gedaan moet worden naar de effecten op nabijgelegen natuurgebieden. Ook hier hebben wij ruime ervaring mee.

Aqua-Terra Nova BV
Zuidweg 79
2671 MP Naaldwijk
Telefoon: 0174 – 625246
E-mail:
info@AquaTerraNova.nl

K.v.K. Haaglanden: 27240696
BTW nummer:
NL 8105.67.878.B01
Bankrekening:
NL08 RABO 0368 1199 55

Aqua-Terra Nova heeft zich ontwikkeld tot een allround bureau met een breed scala aan onderzoeken en adviesdiensten voor ecologie, milieu, ruimtelijke ontwikkelingen en waterkwaliteit. Neem middels het contactformulier eenvoudig contact met ons op voor hulp op een van deze vakgebieden.

Aqua-Terra Nova werkt bij de uitvoering van projecten en diensten volgens De Nieuwe Regeling 2011 (herzien 2013).

Contactformulier

Bekijk hier onze leveringsvoorwaarden & Disclaimer.

Bent u op zoek naar advies op het gebied van water en legionella? Bezoek dan de website van ons zusterbedrijf Aquraat.