0174-625246 info@aquaterranova.nl

Water

Optimalisatie waterinstallatie

Tijdens dosering en transport van water door een installatie verandert de waterkwaliteit. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door processen in het water, dode hoeken in de installatie of verkeerd materiaalgebruik. Wij helpen deze knelpunten weg te nemen.

 

Water conditionering

Wij beschikken over een groot aantal analysetechnieken ter plaatse en laboratorium-faciliteiten. Hiermee helpen we u het water in topconditie te brengen. 

 

 

Waterzuivering

Aqua-Terra Nova heeft aan de wieg gestaan van baanbrekende waterzuiveringstechnieken, zoals:
• Triton Bioreactor;
• Fijnmazig absoluut-filtratie;
• Clusterzuiveringen.

Goed en voldoende water is bepalend voor het succes van een tuinbouwbedrijf. Echter wanneer is het water ‘goed’? Aqua-Terra Nova heeft alle kennis hierover in huis. Ons zusterbedrijf Aquraat is daarbij gespecialiseerd in Legionella-advisering en waterinstallaties in industrie en utiliteit.

blank
Optimalisatie waterinstallatie

Waterinstallatie. De gehele waterinstallatie wordt doorgelicht. Dit houdt in dat alles waardoor of waarlangs het water stroomt, vanaf de waterbron tot aan het retourwater, in beeld wordt gebracht. 

Waterkwaliteit. Om de waterkwaliteit in beeld te brengen worden er ABC-metingen uitgevoerd. Bij een ABC-meting wordt er op de volgende punten gemeten:
A. In de (schoon) drainsilo;
B. Na toevoeging meststoffen;
C. Bij de teelt.
Er wordt gemeten op zuurstof, temperatuur en de UV-transmissie. Deze metingen geven inzicht in de (veranderingen van) waterkwaliteit. 

Waterbalans. De waterbalans geeft inzicht in de waterkwantiteit. Hoeveel water waar vandaan komt en waar naar toe gaat

 

 

 

 

 

Deze blauwe driehoek creëert helderheid in de waterhuishouding. Hierdoor kunnen ongewenste situaties aangepakt worden, zodat uw planten gezonder water ontvangen en daardoor beter groeien. 

Waterconditionering

Waterconditionering
Elke toepassing van water, zoals consumptie, irrigatie of energieoverdracht (CV-installatie of koeltoren) vereist een specifieke samenstelling van het water. Onze specialisten kunnen vaststellen welke technieken nodig zijn om problemen zoals corrosie, vervuiling van de installatie of verspreiding van pathogene micro-organismen te voorkomen.

Wij kunnen u daarbij van dienst zijn met een groot aantal analysetechnieken ter plaatste en in het laboratorium. Onze specialisten selecteren hierbij op basis van uw vraag de geschikte analyses. Ook periodieke waterkwaliteitscontroles kunnen we – met onze monsternemers en laboratoriumfaciliteiten – efficiënt voor u verzorgen.

Waterzuivering

Triton Bioreactor: biologisch conditioneren

De waarde van een goede waterkwaliteit wordt veel onderschat in de agrosector. Het niet beheersen van de waterkwaliteit leidt veelal tot opbrengstvermindering en extra toepassing van chemische middelen. Aqua-Terra Nova werkt aan het herstellen van gezonde MicroFlora in de tuinbouw. Door de focus op productie is het belang van de microbiologie in het wortelmilieu lang onderschat. In samenwerking met Moor Filtertechniek is een bioreactor met ‘Aqua-Terra Nova Technology‘ ontwikkeld: de Triton. Met de Triton worden de omstandigheden gecreëerd, waaronder gezonde MicroFlora goed gedijt en de natuurlijke weerbaarheid van de gewassen kan worden hersteld. De resultaten van de Triton zijn verbluffend volgens de bedrijven waar deze is geplaatst. 


Fijnmazig Absoluutfilter

Deeltjes in het circulatiewater van substraatteeltbedrijven zijn een storende factor op:
• UV-ontsmetting;
• Waterzuiveringstechnieken;
• Zuivering voor verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen;
• Beheersing van de zuurgraad (pH).

Veel van deze deeltjes zijn kleiner dan 15 micrometer. Met gangbare tuinbouwtechnieken worden deze kleine deeltjes niet verwijderd. Aqua-Terra Nova heeft daarom een techniek ontwikkeld waarmee de kleinste deeltjes uit het water worden gehaald, zonder een waterige reststroom te creëren.

Voordelen:
• Fijnst mogelijke filtratie van zwevende deeltjes;
• Aanvoer water gewaarborgd;
• Meer dan 16 m3/uur;
• Geen waterige reststroom;
• Weinig ruimtebeslag (120×80 cm);
• Onafhankelijke PLC sturing;
• Bedrijfszeker.

 


Clusterzuiveringen

Aqua-Terra Nova heeft zich ontwikkeld tot waterspecialist in de agrosector. Dit heeft geleid tot toonaangevende waterketenconcepten, zoals de ‘AquaReUse’ installatie voor 100ha glastuinbouw in Lansingerland en Tuinbouw Waterzuivering De Vlot voor 165 ha glastuinbouw te ‘s-Gravenzande. Inmiddels wordt in Nederland gewerkt aan vele honderden hectaren glastuinbouw welke van clusterzuiveringen worden voorzien. Aqua-Terra Nova heeft zich gespecialiseerd in climateproof waterbeschikbaarheid in de tuinbouw.

Bij verschillende tuinbouw-processen komt afvalwater vrij. De afvoer hiervan is kostbaar en belastend voor het milieu. Daar komt nog eens bij, dat waardevolle meststoffen in de put verdwijnen. Het hergebruiken van afvalwater – en de voedingsstoffen daarin – biedt een belangrijke oplossing voor het verduurzamen van uw tuinbouwproductie.

Aqua-Terra Nova ontwikkelt het ontwerp op hoofdlijnen voor cluster- en bedrijfszuiveringen, waaraan een verdienmodel gekoppeld kan worden door bereiding en terug-levering van gietwater en meststoffen Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook goed voor uw portemonnee.