0174-625246 info@aquaterranova.nl

Stikstofdepositieberekeningen

Stikstofdepositieberekeningen 

Stikstofdepositie is de hoeveelheid stikstof die neerdaalt op de bodem. Verschillende bronnen, zoals bouwwerktuigen, verkeer en mest, hebben een stikstofuitstoot. In Nederland is in 118 van de 161 Natura 2000-gebieden, de stikstofdepositie te hoog bevonden. Voor vrijwel elk project waarbij werktuigen worden ingezet moet een stikstofdepositieberekening worden gegaan. Aqua-Terra Nova kan u hierbij ondersteunen.  Met behulp van de nieuwste AERIUS-calculator voeren wij deze berekeningen uit. Waarna de resultaten in een rapport uitgewerkt worden. Hieruit zal blijken of er sprake is van stikstofdepositie in Natura 2000-gebeiden door uw project. Indien dit zo is, is het noodzakelijk maatregelen te treffen of een toets-gebiedsbescherming uit te voeren.