0174-625246 info@aquaterranova.nl

Stikstofdepositieberekeningen

Stikstofdepositieberekeningen 

Stikstofdepositie is de hoeveelheid stikstof die neerdaalt op de bodem. Verschillende bronnen, zoals bouwwerktuigen, verkeer en mest, hebben een stikstofuitstoot. In Nederland is in 118 van de 161 Natura 2000-gebieden, de stikstofdepositie te hoog bevonden. Voor vrijwel elk project waarbij werktuigen worden ingezet moet een stikstofdepositieberekening worden gegaan. Aqua-Terra Nova kan u hierbij ondersteunen.  Met behulp van de nieuwste AERIUS-calculator voeren wij deze berekeningen uit. Waarna de resultaten in een rapport uitgewerkt worden. Hieruit zal blijken of er sprake is van stikstofdepositie in Natura 2000-gebeiden door uw project. Indien dit zo is, is het noodzakelijk maatregelen te treffen of een toets-gebiedsbescherming uit te voeren.

Aqua-Terra Nova BV
Zuidweg 79
2671 MP Naaldwijk
Telefoon: 0174 – 625246
E-mail:
info@AquaTerraNova.nl

K.v.K. Haaglanden: 27240696
BTW nummer:
NL 8105.67.878.B01
Bankrekening:
NL08 RABO 0368 1199 55

Aqua-Terra Nova heeft zich ontwikkeld tot een allround bureau met een breed scala aan onderzoeken en adviesdiensten voor ecologie, milieu, ruimtelijke ontwikkelingen en waterkwaliteit. Neem middels het contactformulier eenvoudig contact met ons op voor hulp op een van deze vakgebieden.

Aqua-Terra Nova werkt bij de uitvoering van projecten en diensten volgens De Nieuwe Regeling 2011 (herzien 2013).

Contactformulier

Bekijk hier onze leveringsvoorwaarden & Disclaimer.

Bent u op zoek naar advies op het gebied van water en legionella? Bezoek dan de website van ons zusterbedrijf Aquraat.

 


Aqua-Terra Nova is lid van Netwerk Groene Bureaus en werkt conform hun gedragscode.


Aqua-Terra Nova werkt aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).