0174-625246 info@aquaterranova.nl

Over ons

Aqua-Terra Nova heeft zich sinds 1996 ontwikkeld tot een allround bureau met een breed scala aan onderzoeken en adviesdiensten voor ecologie, milieu, ruimtelijke ontwikkelingen en waterkwaliteit. Aqua-Terra Nova herkent zich in de termen vertrouwd, kwaliteitsgericht, flexibel en innovatief. Onze medewerkers bespreken met de klant de wens en noodzaak van een onderzoek. Hierbij staat kwaliteit en efficiëntie voorop. 

De ecologen van Aqua-Terra Nova zijn onderlegd met ecologische veldkennis, hebben veel praktijkervaring met ruimtelijke ingrepen en zijn in staat om de complexe wet- en regelgeving helder en duidelijk over te brengen. Wij kunnen u ondersteunen in iedere schakel van initiatief tot en met de uitvoering. 

Missie
Aqua-Terra Nova streeft naar innovatieve en creatieve oplossingen op het gebied van ecologie, milieu en waterkwaliteit en -kwantiteit, welke een bijdrage kunnen leveren aan een duurzame omgeving (natuur, bedrijven, wonen, etc.). Door onze deskundige invulling van de intermediaire functie tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen kan onderzoek en advies snel, praktisch en efficiënt worden toegepast. 

Kwaliteit
Wij werken naar de voorschriften volgens ISO-9001:2015 en de BRL6010 als kwaliteitssysteem. Aqua-Terra Nova is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB), de brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging van groene adviesbureaus. Hiermee wordt de kwaliteit van ons ecologisch onderzoek en advies gewaarborgd.

Aqua-Terra Nova BV
Zuidweg 79
2671 MP Naaldwijk
Telefoon: 0174 – 625246
E-mail:
info@AquaTerraNova.nl

K.v.K. Haaglanden: 27240696
BTW nummer:
NL 8105.67.878.B01
Bankrekening:
NL08 RABO 0368 1199 55

Aqua-Terra Nova heeft zich ontwikkeld tot een allround bureau met een breed scala aan onderzoeken en adviesdiensten voor ecologie, milieu, ruimtelijke ontwikkelingen en waterkwaliteit. Neem middels het contactformulier eenvoudig contact met ons op voor hulp op een van deze vakgebieden.

Aqua-Terra Nova werkt bij de uitvoering van projecten en diensten volgens De Nieuwe Regeling 2011 (herzien 2013).

Contactformulier

Bekijk hier onze leveringsvoorwaarden & Disclaimer.

Bent u op zoek naar advies op het gebied van water en legionella? Bezoek dan de website van ons zusterbedrijf Aquraat.

 


Aqua-Terra Nova is lid van Netwerk Groene Bureaus en werkt conform hun gedragscode.


Aqua-Terra Nova werkt aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).