0174-625246 info@aquaterranova.nl

In bebouwing kunnen vleermuizen verblijven. Hoe moet je omgaan met vleermuizen bij een project?

Nádat er een ontheffing Wet natuurbescherming is verleend en er alternatieve verblijfplaatsen aangeboden zijn, moet je deze uit je pand weren. Om correct om te gaan met vleermuizen bij een project, volgens de eisen vanuit de ontheffing, is het zaak om de vleermuizen op natuurlijke wijze uit de bebouwing te krijgen.

Samen met Willems en Bouwmeester ontwikkelden wij een aantal efficiënte “exclusion flaps” voor vleermuizen. De vleermuis kan door de exclusion flap wel uit zijn verblijfplaats kruipen, maar door het gladde plastic niet opnieuw naar binnen. Hij zal uitwijken naar een andere verblijfplaatsen die, al maanden voorafgaand, beschikbaar zijn gesteld. Vleermuizen zijn nu voor de renovatie uit hun verblijfplaats en worden dus niet verstoord, gedood of per ongeluk opgesloten.

We pasten deze exclusion flaps toe bij twee onderhoudsprojecten van Vestia in Den Haag, en zagen bij de ochtendcontrole resultaat. De vleermuis probeerde een paar keer om naar binnen te gaan, maar dit lukte niet en hij vloog na een paar pogingen naar een andere verblijfplaats.

zie ook Ontheffing- en vergunningaanvraag voor begeleiding bij mitigerende maatregelingen en vleermuiswering.