0174-625246 info@aquaterranova.nl
Eind april zijn de vogels vanuit Afrika hier aangekomen. Ze blijven zo’n 100 dagen en hun nesten zijn jaarrond beschermd. Op het filmpje is goed te zien dat de al jaren in gebruik zijnde nestopeningen meteen worden binnen gevlogen. Voor Aqua-Terra Nova werk aan de winkel om de nestlocaties in kaart te brengen. Zo kunnen we blijven genieten van het gierzwaluwgeluid wat zo bij de zomer past.