0174-625246 info@aquaterranova.nl
Nieuwe rustplaats voor passerende vleermuizen

Nieuwe rustplaats voor passerende vleermuizen

Bij de sloop van een gebouw waarin zich vleermuizen bevinden, is het niet altijd mogelijk een vleermuiskast in de buurt op te hangen als vervangende woonruimte. Als noodoplossing zijn deze fraaie paalkasten door ons bedrijf in Monster geplaatst. Daarin kunnen...

Gierzwaluwseizoen 2021 is alweer ‘in full swing’

Eind april zijn de vogels vanuit Afrika hier aangekomen. Ze blijven zo’n 100 dagen en hun nesten zijn jaarrond beschermd. Op het filmpje is goed te zien dat de al jaren in gebruik zijnde nestopeningen meteen worden binnen gevlogen. Voor Aqua-Terra Nova werk aan de...
Bosuil

Bosuil

Tijdens een veldbezoek kwamen wij laatst een bosuil in een kast tegen. Hij stak heel even zijn hoofd door het gat. Gelukkig hadden we onze camera bij de hand en konden we er een foto van maken. De bosuil begint alweer bijna met broeden. Deze soort broedt, in...
Unieke Westlandse samenwerking in waterzuivering

Unieke Westlandse samenwerking in waterzuivering

Glastuinbouwondernemers zijn sinds 2018 verplicht het afvalwater te (laten) zuiveren met zuiveringsinstallaties. Na een succesvolle 4-jarige samenwerking hebben de Coöperaties Waterzuivering West 10, West 33 en West 12 (omgeving De Lier) zich aangesloten bij de...
Zorgplicht Wet natuurbescherming: afvangen van vissen

Zorgplicht Wet natuurbescherming: afvangen van vissen

In het kader van de zorgplicht Wet natuurbescherming moeten alle vissen en andere aquatische fauna afgevangen worden bij het dempen van watergangen. De afgelopen periode is Aqua-Terra Nova weer druk bezig geweest met het ecologisch begeleiden van projecten en het...