0174-625246 info@aquaterranova.nl
De komende periode wordt het Rijksmonument Waaiercomplex in Gouda gerenoveerd en Aqua-Terra Nova heeft hiervoor een Ecologisch Werkplan volgens de Gedragscode voor Waterschappen opgesteld en uitgevoerd. De sluis uit 1856 biedt bescherming tegen het hoogwater van de Hollandse IJssel. Voor de renovatiewerkzaam- heden, uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij VOBI in opdracht van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, was het noodzakelijk om het water uit de sluis leeg te pompen. Volgens het Ecologisch Werkplan zijn de ecologen van Aqua-Terra Nova diep in de sluis afgedaald om de meer dan 1.000 opgesloten vissen uit de sluis te vangen. De vissen zwemmen nu weer vrij rond in de Hollandse IJssel!