0174-625246 info@aquaterranova.nl
Wet natuurbescherming: omgaan met vleermuizen bij projecten

Wet natuurbescherming: omgaan met vleermuizen bij projecten

In bebouwing kunnen vleermuizen verblijven. Hoe moet je omgaan met vleermuizen bij een project? Nádat er een ontheffing Wet natuurbescherming is verleend en er alternatieve verblijfplaatsen aangeboden zijn, moet je deze uit je pand weren. Om correct om te gaan met...