0174-625246 info@aquaterranova.nl

In het kader van de zorgplicht Wet natuurbescherming moeten alle vissen en andere aquatische fauna afgevangen worden bij het dempen van watergangen. De afgelopen periode is Aqua-Terra Nova weer druk bezig geweest met het ecologisch begeleiden van projecten en het afvangen van vissen. Het najaar is de meest geschikte periode voor het afvangen van vissen om verstoring in de voortplantingsperiode en de winterrust te voorkomen. De vissen worden na het afvangen weer uitgezet in een geschikt leefgebied.