Wanneer er vleermuizen aangetroffen worden in een gebouw moeten je deze voorafgaand aan de werkzaamheden uit het gebouw weren.  Dit mag  je alleen doen nádat je  alternatieve verblijfplaatsen aangeboden hebt en na Wet natuurbescherming ontheffing te hebben gekregen,Om...

Lees meer