Clusterzuiveringen

Bij verschillende tuinbouw-processen komt afvalwater vrij. De afvoer hiervan is kostbaar en belastend voor het milieu. Daar komt nog eens bij, dat waardevolle meststoffen in de put verdwijnen. Het hergebruiken van afvalwater en de voedingsstoffen daarin biedt een belangrijke oplossing voor het verduurzamen van uw tuinbouwproductie.

Vanuit de ontwikkelde AquaReUse installatie wordt in Nederland gewerkt aan vele honderden hectaren glastuinbouw welke van waterbuffering- en zuiveringssystemen op o.a. gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen worden voorzien. We koppelen middels terug levering van gietwater indien gewenst direct een business case aan de installatie. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook goed voor uw portemonnee.