ABC-meting

Voor een duurzame tuinbouwproductie is de beschikbaarheid van goed gietwater essentieel. Daarbij is de kwaliteit van gietwater en het behoud daarvan tot in het wortelmilieu bepalend voor de opbrengst en de kwaliteit van de eindproducten. Onze specialisten kunnen de huidige waterkwaliteit onderzoeken en bepalen met welke maatregelen u uw opbrengst kunt verbeteren en/of vergroten.

Optimale waterkwaliteit wordt onderschat in de tuinbouw. Vaak is het vies of juist schoon, maar agressief. Met een ‘ ABC-meting’ kunnen we een beeld krijgen van de microbiologische processen in uw watergeefsysteem of juist de afwezigheid daarvan. Wanneer micro-organismen zich niet kunnen verspreiden via het watersysteem, ontstaat een gebrek aan biodiversiteit. Deze biodiversiteit is nodig voor het bereiken van een biologisch evenwicht. Graag adviseren we op basis van een ABC-meting hoe u een schoon systeem kunt creëren waarin plaats is voor de verspreiding van gezond bodemleven.